Tiền Đại Hội (ngày 29 tháng 3 năm 2019).

Thời Gian: 11:00 sáng – 3:00 trưa
Địa Điểm: Kim Sơn Restaurant
Địa chỉ: 10603 Bellaire Blvd
Houston, TX 77072 – USA
Điện thoại: 1- (281) 598-1777
Giá vé: $40 (USD)

 

Dự Thảo Chương Trình

11g00 Đón mừng quan khách
11g15 Chào mừng quan khách
Lời khai mạc
Giới thiệu các hội đoàn Gia Long và các nhóm Gia Long tham dự
Các hội đoàn ứng cử giới thiệu về hội của mình
12giờ Ăn trưa , văn nghệ
13g15 Bầu chọn hội đoàn sẽ phụ trách tổ chức ĐHGLTG Kỳ X
Chụp hình lưu niệm với Thầy Cô, bạn cũ
15giờ Bế mạc

 

*Đường đến nhà hàng Kim Sơn Xin bấm vào link