Thể lệ ghi danh Văn nghệ DHGLTG9, Houston Texas

Ban Văn Nghệ Đại Hội Gia Long Thế Giới 2019, thân mời các bạn Hội Ái hữu Gia Long trong tiểu bang Texas và các nhóm thân hữu Gia Long  phương xa đóng góp những tiết mục văn nghệ để chương trình Đại Hội Gia Long Thế Giới 9 thêm phần phong phú.

Điều kiện:

1) Mỗi tiết mục tối thiểu từ 4 diễn viên trở lên.

2)  Các tiết mục: vũ, hoạt cảnh, liên khúc, hợp ca, trường ca,  tứ ca ,  thời gian tối đa là 7 phút cho mỗi tiết mục.

3) Video của các tiết mục hoạt cảnh & vũ điệu trong trang phục sẽ trình diễn sân khấu xin gửi về BVN email :

vannghe.DHGLTG9@gmail.com

để BTC kiểm soát nội dung của từng tiết mục.

Thời hạn chót gửi video là 31 tháng 12 năm 2018.

4)  Xin cho BTC biết phần cảnh trang trí, trang phục, có cần ban nhạc đệm live hoặc dùng CD; có chiếu slideshows và cần bao nhiêu micro phones…

5)  Gửi nhạc via MP3 về BVN email:    vannghe.DHGLTG9@gmail.

6) Ban Văn Nghệ Đại Hội Gia Long Thế Giới 2019 sẽ sắp xếp các tiết mục trình diễn trong chương trình theo thứ tự cho thích hợp và chương trình được luân chuyển hài hòa, phong phú.

7) Trong trường hợp nếu có sự thay đổi về trang phục, trang trí, hoặc thành phần diễn viên đã được chọn từ đầu để trình diễn trong ngày Đại Hội, xin thông báo cho BVN Houston được rõ và chấp thuận.

8) Buổi tổng dợt văn nghệ cho chương trình Đại Hội là ngày 30 tháng 3 năm 2019. Giờ & địa điểm sẽ thông báo sau.

9) Tiết mục nào không tổng dợt trên sân khấu trước ngày đại hội với âm thanh và ánh sáng sẽ được coi là tự ý hủy bỏ, BVN sẽ lấy tiết mục đó ra khỏi chương trình Gia Long Gala.

10) Tất Cả chi tiết trên xin gửi về  Ban Văn Nghệ Houston trước ngày 30 tháng 11 năm 2018.

Mọi thắc mắc về chương trình văn nghệ của ngày Đại Hội 2019, xin các chị em vui lòng liên lạc ban văn nghệ Houston:

vannghe.DHGLTG9@gmail.com

Thân mến,

BVN Gia Long Houston