Danh Sách Mạnh Thường Quân đã ủng hộ Mỹ Kim cho quỹ
Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ IX “Về Mái Trường Xưa” – 2019

 

HỌ VÀ TÊN MỸ KIM NƠI CƯ NGỤ
GS Trần Văn Thuần $2,000.00 Houston, Texas – USA
GS Huỳnh Thị Hoa $160.00 USA
GS Hồ Đắc A Trang $200.00 Houston, Texas – USA
Ban Tổ Chức ĐHGLTG Kỳ VIII Canada $500.00 CANADA
Trần Ly Băng $500.00 Houston, Texas – USA
Ẩn Danh $75.00 Houston, Texas – USA
Ẩn Danh $75.00 Houston, Texas – USA
Nguyễn Thi Linh $40.00 Houston, Texas – USA
Lưu Thị Minh Nguyệt $290.00 Houston, Texas – USA
Cao Anh Thư $300.00 Austin, Texas – USA
Ẩn Danh $70.00 Houston, Texas – USA
Trần Thanh Nhàn $20.00 Houston, Texas – USA
Vina Pharmacy $1,700.00 Austin, Texas – USA
Yên Hạc Trần Kim Thoa $500.00 California – USA
Trần Phương Dung $1,000.00 Houston, Texas – USA
Dương Thị Thúy Hằng $100.00 Portland, Oregon – USA
Trần Thị Mỹ Hạnh $80.00 Houston, Texas – USA
Đoàn Thị Thảo $50.00 California – USA
Đào Kim Thoa $100.00 Houston, Texas – USA
Nguyễn Thúy Hồng $50.00 Austin, Texas – USA
Huỳnh Thị Kim Lan $50.00 North Carolina – USA