Danh Sách Mạnh Thường Quân đã ủng hộ Mỹ Kim cho quỹ
Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ IX “Về Mái Trường Xưa” – 2019

 

HỌ VÀ TÊN MỸ KIM NƠI CƯ NGỤ
GS Trần Văn Thuần $2,000.00 Houston, Texas – USA
GS Huỳnh Thị Hoa $160.00 USA
GS Hồ Đắc A Trang $200.00 Houston, Texas – USA
GS Bùi Thị Nhụ $200.00 Houston, Texas – USA
GS Quách Tuyết Lan $200.00 Ontario – CANADA
GS Châu Thị Ngọc Minh $200.00 AUSTRALIA
GS Nguyễn Tuyết Anh $200.00 Virginia – USA
GS Đặng Thị Mỹ $100.00 Santa Clara – USA
GS Nguyễn Thanh Long $500.00 FRANCE
GS Trương Thị Khoa Nghi $200.00 Montreal – CANADA
GS Đỗ Thị Như Tuyết $200.00 Dallas, TX – USA
GS Lương Thanh Kiệm $200.00 San Jose – USA
GS Nguyễn Lân $100.00 Virginia – USA
Ban Tổ Chức ĐHGLTG Kỳ VIII Canada $500.00 CANADA
Trần Ly Băng $500.00 Houston, Texas – USA
Ẩn Danh $75.00 Houston, Texas – USA
Ẩn Danh $75.00 Houston, Texas – USA
Nguyễn Thi Linh $40.00 Houston, Texas – USA
Lưu Thị Minh Nguyệt $290.00 Houston, Texas – USA
Cao Anh Thư $300.00 Austin, Texas – USA
Ẩn Danh $70.00 Houston, Texas – USA
Trần Thanh Nhàn $20.00 Houston, Texas – USA
Vina Pharmacy $1,700.00 Austin, Texas – USA
Yên Hạc Trần Kim Thoa $500.00 California – USA
Trần Phương Dung $760.00 Houston, Texas – USA
Dương Thị Thúy Hằng $100.00 Portland, Oregon – USA
Trần Thị Mỹ Hạnh $80.00 Houston, Texas – USA
Đoàn Thị Thảo $50.00 California – USA
Đào Kim Thoa $100.00 Houston, Texas – USA
Nguyễn Thúy Hồng $50.00 Austin, Texas – USA
Huỳnh Thị Kim Lan $50.00 North Carolina – USA
Hoàng Nguyễn Thanh Thủy $500.00 Houston, Texas – USA
Đàm Quỳnh Anh $30.00 Houston, Texas – USA
Trần Thị Tuyết $200.00 Austin, Texas – USA
Trịnh Cẩm Châu $10.00 Austin, Texas – USA
Hoàng Lan Chi $100.00 USA