Chương Trình Văn Nghệ

1-2./  Quê Hương Ba Miền_Nhạc:Hòn Vọng Phu & Tình Hoài Hương_GL Houston &  Texas

https://photos.app.goo.gl/Fcu5Cp1oicgJTG9KA

3-4./ Ghé Bến Sàigòn_GL Bắc Cali & Hoa Xuân_GL Paris

https://photos.app.goo.gl/9Ha38kie9KwBiP9JA

5-6./ GL 74-81 Có Những Người Anh – Duong Len Son Cuoc-GL Dallas
https://photos.app.goo.gl/nThi93Lm6ReBxb1MA

7/GL Montréal  Xuân Họp Mặt – Khúc Nhạc Ngày Xuân

https://photos.app.goo.gl/jnWptCnk4uSVy4Ek6

8/ Hương Sắc Việt Nam_GL Houston: Nhạc => Cây Trúc xinh & Đây Thôn Vĩ Dạ & Về dưới Mái Nhà

Hương Sắc Việt Nam_GL Houston

9/GL Ngày Nắng- GL Chiều Mưa_GL Nam CA

https://photos.app.goo.gl/tN6rYA4bS5bmwYmi7

10 / Chuyn Tình Nàng Tô Th_GL Min Đông Hoa Kỳ

https://photos.app.goo.gl/USfdWYYgjSE3sQxY9

11 & 12./ Ải Chi Lăng_GL Sydney & Trương Cũ Tình Xưa GL 69-76

Ải Chi Lăng_GL Úc Châu Sydney & Trường Cũ Tình Xưa_GL 69-76

13 & 14/ Hãy Nhìn Xuống Chân_Nhc Lê Hu Hà_GL 72-79 & Cô N Sinh Gia Long_GL 70-77

https://photos.app.goo.gl/mxEqDTfhrfjXohAk8

15./ Hoa Xuân & Xuân Ca_GL 73-80

Hoa Xuân & Xuân Ca_GL 73-80

16/ Em Đi Xem Hi Trăng Rm_GL 66-73

Em Đi Xem Hội Trăng Rằm_GL 66-73

17/ Tiếng Sáo Thiên Thai  GL 1968-1975 Video

Youtube Tiếng Sáo Thiên Thai ( video)
https://www.facebook.com/leha.barkakati/videos/1443438845792932/

Click link dưới đây xem hình:

https://photos.app.goo.gl/8bUvPazmSzfTcnLk7

18./ Con Đường Cái Quan_GLAC và GLTG

https://photos.app.goo.gl/9M96PJof1ekE1pHC6

19./  Hào Khí Nước Nam_GL 72-79_CLOSING

https://photos.app.goo.gl/qN1QNJbfSHvsWhdj9

GL 1966-1973 : Đại Hội GLTG 9- Houston, TX , 3/30/2019