Chương Trình Hậu Đại Hội

Ban tổ chức DHGLTG kỳ 9 sẽ tổ chức một buổi picnic ngoài trời vào ngày Chủ Nhật, 31 tháng 3, năm 2019 (miễn phí) bắt đầu từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Xin gửi điện thư (email) về Ban Liên Lạc: lienlac.DHGLTG9@gmail.com để ghi danh tham dự (hạn chót ghi danh: ngày 31 tháng 10 năm 2018).

Địa điểm: George Bush Park – Pavilion 1 & Pavilion 3:
16756 Westheimer Pkwy, Houston, TX 77082