Kính thưa tất cả quý cựu Nữ Sinh Gia Long & Thân Hữu,

Đại hội GLTG kỳ 9 tại Houston có nhiều bất ngờ ngoài dự liệu của Ban Tổ Chức!
Chỉ hai ngày sau khi ra mắt website Đại Hội, số phòng đặt trước tại khách sạn đã được giữ hết. Ban Tổ Chức phải đặt thêm phòng theo điều lệ chỉ những người ghi danh, đóng tiền mới có phòng.

Hôm qua, ngày 15 tháng 5 năm 2018, chỉ hai tháng sau khi thông báo, vé cho ngày Đại Hội đã (ghi danh và đóng tiền) bán hết.
Tuy nhiên, vì một số chị em Gia Long đã lớn tuổi, có thể vì tình trạng sức khỏe hoặc một số chị em Gia Long tại VN đã ghi danh và đóng tiền, giờ chót không đi dự ĐH được, nên Ban Tổ Chức sẽ tiếp tục nhận phiếu ghi danh (không nhận chi phiếu) và để vào danh sách tạm thời, căn cứ theo dấu bưu chính.

Ban Tổ Chức chân thành cảm ơn sự đáp ứng nồng nhiệt của quý thầy cô, và các chị em đồng môn. Ban tổ chức xin cáo lỗi vì đã không thể thỏa mãn được yêu cầu của tất cả chị em Gia Long khắp nơi.

********************************************************************************************

Hướng dẫn thủ tục ghi danh Đại Hội Gia Long Thế Giới – 2019

Ban Tổ Chức Đại Hội Gia Long Thế Giới 2019 thân mời quý thầy cô, các chị em cựu nữ sinh Gia Long trên toàn thế giới, cùng gia đình và thân hữu về tham dự Đại Hội kỳ IX được tổ chức tại Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ.

1- Ghi danh tham dự Đại Hội của cựu nữ sinh Gia Long:

Để tiện việc tổ chức và sắp bàn, Ban Ghi Danh khuyến khích quý vị ghi danh theo nhóm:

*) theo nơi mình đang ở (Thí dụ: nhóm của Hội Ái Hữu cựu học sinh Gia Long Bắc Cali)

*) theo khóa học hay một nhóm bạn (Thí dụ: nhóm cựu học sinh Gia Long 1968-1975)

Xin tải xuống (download) Phiếu Ghi Danh Đại Hội 2019, điền đầy đủ chi tiết cho cả nhóm, hoặc cho cá nhân (nếu ghi tên cá nhân)

Xin mỗi nhóm đề cử một người đại diện để lo thủ tục ghi danh.

 1. Nhận thu tiền nếu là trưởng nhóm.
 2. Kèm phiên bản điện tử (electronic version) của Phiếu Ghi Danh Đại Hội và gửi điện thư (email) về địa chỉ: ghidanh.DHGLTG9@gmail.com
 3. Làm một ngân phiếu chung, viết cho: Gia Long Alumni Association of Houston
  Memo: ĐHGLTG Kỳ IX
   kèm theo một bản in của danh sách trên và gửi về:

  Gia Long Alumni Association of Houston
  13222 Georgetown Dr
  Sugar Land, TX 77478
  USA
 4. Xin gửi phiếu ghi danh trước ngày 31 tháng 10 năm 2018
 5. Xin tham khảo phiếu ghi danh (có thể điền trực tiếp):

2- Ghi Danh Du Lịch:

 1. Du Lịch đường thủy (Cruise 5 ngày): Xin ghi danh trực tiếp với Kim Net Travel (tham khảo trang Du Lịch).  Nếu cần dịch vụ từ khách sạn ra tàu và về trở lại khách sạn, ban Du Lịch sẽ liên lạc với quý khách sau khi đã nhận được danh sách đi du thuyền.
 2. Du Lịch đường bộ (Tour 3 ngày): Xin tải xuống (download) Phiếu Ghi Danh Du Lịch và ghi danh theo thủ tục như ở trên (có thể điền trực tiếp):

Xin vui lòng coi kỹ Chương trình Du Lịch trong phần Du Lịch của trang Web. Mọi thắc mắc về Chương Trình Du Lịch, xin liên lạc qua địa chỉ email: dulich.DHGLTG9@gmail.com

3- Ghi Danh cho cựu Giáo Sư trường nữ trung học Gia Long:
Ban Tổ Chức sẽ gửi Thiệp Mời đến cựu Giáo Sư của trường Gia Long, dựa theo danh sách mà Ban Tổ Chức hiện có.