Danh Sách Cựu Nữ Sinh Gia Long Ghi Danh Tham Dự
Tiền Đại Hội & Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ IX
– 2019

 
NIÊN KHÓA HỌ VÀ TÊN NƠI CƯ NGỤ THAM DỰ
1969 Nguyễn T. Tuyết Lang USA ĐH & TĐH
1969 Nông Thu Hà USA ĐH & TĐH
1969 Trần Kim Thuần USA ĐH & TĐH
1969 Trần Minh Yến USA ĐH & TĐH
1969 Nguyễn Tường Vân USA ĐH & TĐH
1969 Phan Diên Hồng CANADA ĐH & TĐH
1969 Võ Thu Hà GERMANY ĐH & TĐH
1969 Thái Thanh Hoa USA TIỀN ĐẠI HỘI
1969 Trần Thị Nhung USA TIỀN ĐẠI HỘI
1969 Hoàng Mỹ Lâm GERMANY ĐH & TĐH
1969 Lê Phương Thúy USA TIỀN ĐẠI HỘI
1969 Đỗ Trần Kim USA TIỀN ĐẠI HỘI
1969 Phạm Thị Hoài Thi FRANCE ĐH & TĐH
1969 Lê Ngọc Lê VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1969 Phạm Thị Bích USA ĐH & TĐH
1969 Nguyễn Thị Phú FRANCE ĐH & TĐH
1969 Lý Kim Hà USA ĐH & TĐH
1969 Bành Thị Thạnh Coco Delatorre USA ĐH & TĐH
1969 Đặng Ngọc Thúy CANADA ĐH & TĐH
1969 Trần Thị Thanh Hương VIỆT NAM ĐẠI HỘI
1969 Phạm Thị Bích Nguyên VIỆT NAM ĐH & TĐH
1969 Lê Thị Phương Mai VIỆT NAM ĐH & TĐH
1969 Cao Liên Chi VIỆT NAM ĐH & TĐH
1969 Huỳnh Thị Ánh Hường VIỆT NAM ĐH & TĐH
1969 Dương Thị Minh Nguyệt VIỆT NAM ĐH & TĐH
1969 Lương Thị Kim USA ĐH & TĐH
1969 Trịnh T. Cẩm Hồng USA TIỀN ĐẠI HỘI
1969 Ngô Thị Điệp Houston, USA ĐH & TĐH