Danh Sách Cựu Nữ Sinh Gia Long Ghi Danh Tham Dự
Tiền Đại Hội & Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ IX
– 2019

 
NIÊN KHÓA HỌ VÀ TÊN NƠI CƯ NGỤ THAM DỰ
1969 Nguyễn T. Tuyết Lang USA ĐH & TĐH
1969 Nông Thu Hà USA ĐH & TĐH
1969 Trần Kim Thuần USA ĐH & TĐH
1969 Trần Minh Yến USA ĐH & TĐH
1969 Nguyễn Tường Vân USA ĐH & TĐH
1969 Phan Diên Hồng CANADA ĐH & TĐH
1969 Võ Thu Hà GERMANY ĐH & TĐH
1969 Thái Thanh Hoa USA TIỀN ĐẠI HỘI
1969 Trần Thị Nhung USA ĐH & TĐH
1969 Hoàng Mỹ Lâm GERMANY ĐH & TĐH
1969 Lê Phương Thúy USA TIỀN ĐẠI HỘI
1969 Đỗ Trần Kim USA TIỀN ĐẠI HỘI
1969 Lê Ngọc Lê VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1969 Phạm Thị Bích USA ĐH & TĐH
1969 Nguyễn Thị Phú FRANCE ĐH & TĐH
1969 Lý Kim Hà USA ĐH & TĐH
1969 Bành Thị Thạnh Coco Delatorre USA ĐH & TĐH
1969 Đặng Ngọc Thúy CANADA ĐH & TĐH
1969 Trần Thị Thanh Hương VIỆT NAM ĐH & TĐH
1969 Phạm Thị Bích Nguyên VIỆT NAM ĐH & TĐH
1969 Lê Thị Phương Mai VIỆT NAM ĐH & TĐH
1969 Cao Liên Chi VIỆT NAM ĐH & TĐH
1969 Huỳnh Thị Ánh Hường VIỆT NAM ĐH & TĐH
1969 Dương Thị Minh Nguyệt VIỆT NAM ĐH & TĐH
1969 Lương Thị Kim USA ĐH & TĐH
1969 Trịnh T. Cẩm Hồng USA TIỀN ĐẠI HỘI
1969 Ngô Thị Điệp Houston, USA ĐH & TĐH