Danh Sách Cựu Nữ Sinh Gia Long Ghi Danh Tham Dự
Tiền Đại Hội & Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ IX
– 2019

 
NIÊN KHÓA HỌ VÀ TÊN NƠI CƯ NGỤ THAM DỰ
1981 Nguyễn Mai Bảo Trâm VIỆT NAM ĐẠI HỘI
1981 Phạm Nguyễn Thu Trang VIỆT NAM ĐẠI HỘI
1981 Đinh Xuân Huyên Vancouver, CANADA ĐẠI HỘI
1981 Bùi Phương Lý Texas, USA ĐẠI HỘI
1981 Cao Kim Yến Houston, USA ĐẠI HỘI
1981 Nguyễn Thị Hà VIỆT NAM ĐẠI HỘI
1981 Lê Thị Mỹ Vân Texas, USA ĐẠI HỘI
1981 Phạm Thị Phượng Tuyền VIỆT NAM ĐẠI HỘI
1981 Trần Thùy Liên CANADA ĐẠI HỘI
1981 Trần Thị Ngọc Lan VIỆT NAM ĐẠI HỘI
1981 Lê Thị Thanh Thủy Dallas, USA ĐẠI HỘI
1981 Ngô Mộng Điệp FRANCE ĐẠI HỘI
1981 Nguyễn Thị Khuê Tú CANADA ĐẠI HỘI
1981 Phạm Thị Hoàng Oanh VIỆT NAM ĐẠI HỘI
1981 Phạm Thị Hoàng Nhụy VIỆT NAM ĐẠI HỘI
1981 Lê Thị Nga VIỆT NAM ĐẠI HỘI
1981 Nguyễn Anh Đài California, USA ĐẠI HỘI
1981 Phạm Thị Thu Thủy Houston, USA ĐẠI HỘI