Danh Sách Cựu Nữ Sinh Gia Long Ghi Danh Tham Dự
Tiền Đại Hội & Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ IX
– 2019

 
NIÊN KHÓA HỌ VÀ TÊN NƠI CƯ NGỤ THAM DỰ
1977 Đinh Minh Thu USA ĐH & TĐH
1977 Lê Xuân Dung USA ĐẠI HỘI
1977 La Cẩm Bình USA ĐẠI HỘI
1977 Trần Tâm Minh USA ĐẠI HỘI
1977 Đào Juliette FRANCE ĐH & TĐH
1977 Vũ Dương Hà Hoa Houston, USA ĐH & TĐH
1977 Chung Thị Ngọc Nết CANADA ĐH & TĐH
1977 Nguyễn Thu Thủy San Jose, USA ĐH & TĐH
1977 Nguyễn Lan Hương California, USA ĐẠI HỘI
1977 Nguyễn Thị Thanh Thúy Washington, USA ĐẠI HỘI
1978 Đỗ Kim Diệp Houston, USA ĐH & TĐH
1978 Nguyễn Thị Thục Trang Houston, USA ĐẠI HỘI
1978 Nguyễn Thị Hồng Cúc Sugar land, USA ĐẠI HỘI
1978 Đặng Lâm Liễu Phương CANADA ĐH & TĐH
1978 Đặng Ban Mai Houston, USA ĐH & TĐH
1978 Võ Thị Ngọc Bích VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1978 Phạm Kiêm Yến VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1978 Cấn Thị Bích Ngọc Montreal, CANADA ĐH & TĐH
1978 Phạm Thị Hiền Texas, USA ĐH & TĐH
1978 Nguyễn Thị Tố Mai Sugar land, USA ĐẠI HỘI
1978 Ngo Nhan Hau San Jose, USA ĐẠI HỘI
1978 Kim Lien San Jose, USA ĐẠI HỘI
1978 Tran Hiep San Jose, USA ĐẠI HỘI
1978 Van Xuan Hoi San Jose, USA ĐẠI HỘI
1978 Đặng Thi Ty USA ĐẠI HỘI
1979 Đỗ Thị Kim Trâm VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1979 Trần Ly Băng Texas, USA ĐẠI HỘI
1979 Cao Anh Thư Austin, USA ĐH & TĐH
1979 Võ Kim Thư USA ĐH & TĐH
1979 Gabriella Hồng Nguyễn CANADA ĐẠI HỘI