Danh Sách Cựu Nữ Sinh Gia Long Ghi Danh Tham Dự
Tiền Đại Hội & Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ IX
– 2019

 
NIÊN KHÓA HỌ VÀ TÊN NƠI CƯ NGỤ THAM DỰ
1976 Phan Ngọc Thúy Montreal, CANADA ĐH & TĐH
1976 Phạm Thị Ưng USA ĐH & TĐH
1976 Trần Thị Mầu USA ĐH & TĐH
1976 Nguyễn Thị Nguyệt Houston, USA TIỀN ĐẠI HỘI
1976 Phạm Thị Mộng Loan USA ĐẠI HỘI
1976 Nguyễn Thị Quý Hảo USA ĐẠI HỘI
1976 Vũ Thị Bích Liên Houston, USA TIỀN ĐẠI HỘI
1976 Bùi Bích Hà Texas, USA ĐH & TĐH
1976 Đỗ Thị Xuân Hương USA ĐH & TĐH
1977 Khưu Thị Tâm VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1977 Lê Thị Kiều Yên USA ĐẠI HỘI
1977 Trần Thanh Nhàn Texas, USA ĐẠI HỘI
1977 Đoàn Thị Thảo California, USA ĐH & TĐH
1977 Nguyễn Thị Hòa USA ĐẠI HỘI
1977 Phan Bội Ngọc USA ĐẠI HỘI
1977 Bùi Phương Hạnh USA ĐẠI HỘI
1977 Phạm Thanh Thảo USA ĐẠI HỘI
1977 Đinh Minh Thu USA ĐH & TĐH
1977 Lê Xuân Dung USA ĐẠI HỘI
1977 La Cẩm Bình USA ĐẠI HỘI
1977 Trần Tâm Minh USA ĐẠI HỘI
1977 Đào Juliette FRANCE ĐH & TĐH
1977 Vũ Dương Hà Hoa Houston, USA ĐH & TĐH
1977 Chung Thị Ngọc Nết CANADA ĐH & TĐH
1977 Nguyễn Thu Thủy San Jose, USA ĐH & TĐH
1977 Nguyễn Lan Hương California, USA ĐẠI HỘI
1977 Nguyễn Thị Thanh Thúy Washington, USA ĐẠI HỘI
1978 Đỗ Kim Diệp Houston, USA ĐH & TĐH
1978 Nguyễn Thị Thục Trang Houston, USA ĐẠI HỘI
1978 Nguyễn Thị Hồng Cúc Sugar land, USA ĐẠI HỘI