Danh Sách Cựu Nữ Sinh Gia Long Ghi Danh Tham Dự
Tiền Đại Hội & Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ IX
– 2019

 
NIÊN KHÓA HỌ VÀ TÊN NƠI CƯ NGỤ THAM DỰ
1976 Nguyễn Việt Nga Houston, USA ĐH & TĐH
1976 Trần Như Mai USA ĐẠI HỘI
1976 Hoàng Lê Xuân USA ĐẠI HỘI
1976 Lê Thị Tường Lan BELGIUM ĐH & TĐH
1976 Đặng Thị Kim Liên VIỆT NAM ĐH & TĐH
1976 Huỳnh Thị Kim Lan VIỆT NAM ĐH & TĐH
1976 Phan Thị Thân VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1976 Nguyễn Thị Hồng Hoàng VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1976 Lê Thị Minh Hồng VIỆT NAM ĐH & TĐH
1976 Nguyễn Thị Mến VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1976 Phạm Hoàng Oanh Montreal, CANADA ĐH & TĐH
1976 Nguyễn Thị Thơm Montreal, CANADA ĐH & TĐH
1976 Phan Ngọc Thúy Montreal, CANADA ĐH & TĐH
1976 Phạm Thị Ưng USA ĐH & TĐH
1976 Trần Thị Mầu USA ĐH & TĐH
1976 Nguyễn Thị Nguyệt Houston, USA TIỀN ĐẠI HỘI
1976 Phạm Thị Mộng Loan USA ĐẠI HỘI
1976 Nguyễn Thị Quý Hảo USA ĐẠI HỘI
1976 Vũ Thị Bích Liên Houston, USA TIỀN ĐẠI HỘI
1976 Bùi Bích Hà Texas, USA ĐH & TĐH
1976 Đỗ Thị Xuân Hương USA ĐH & TĐH
1977 Khưu Thị Tâm VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1977 Lê Thị Kiều Yên USA ĐẠI HỘI
1977 Trần Thanh Nhàn Texas, USA ĐẠI HỘI
1977 Đoàn Thị Thảo California, USA ĐH & TĐH
1977 Nguyễn Thị Hòa USA ĐẠI HỘI
1977 Phan Bội Ngọc USA ĐẠI HỘI
1977 Bùi Phương Hạnh USA ĐẠI HỘI
1977 Phạm Thanh Thảo USA ĐẠI HỘI