Danh Sách Cựu Nữ Sinh Gia Long Ghi Danh Tham Dự
Tiền Đại Hội & Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ IX
– 2019

1975Nguyễn Thị Bích ThủyTexas, USAĐẠI HỘI

 
NIÊN KHÓA HỌ VÀ TÊN NƠI CƯ NGỤ THAM DỰ
1975 Nguyễn Phước Trân Châu USA ĐH & TĐH
1975 Trần Thị Hồng Vân USA ĐH & TĐH
1975 Ngô Ngọc Hạnh CANADA ĐH & TĐH
1975 Khúc Thị Liên FRANCE ĐH & TĐH
1975 Võ Kim Phượng USA ĐH & TĐH
1975 Nguyễn Việt Bảo Houston, USA ĐH & TĐH
1975 Nguyệt Ánh Houston, USA ĐẠI HỘI
1975 Huỳnh Thị Duy Trinh VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1975 Nguyễn Ngọc Yến CANADA ĐH & TĐH
1975 Phan Thu Nga California, USA ĐH & TĐH
1975 Võ Thu Loan California, USA ĐH & TĐH
1975 Hoàng Thị Hạnh FRANCE TIỀN ĐẠI HỘI
1975 Diệp Ngọc Liên Pearland, USA TIỀN ĐẠI HỘI
1975 Vũ Ngọc Bích Houston, USA TIỀN ĐẠI HỘI
1975 Phạm Nguyệt Ánh California, USA ĐH & TĐH
1975 Nguyễn Kim Chi California, USA ĐH & TĐH
1975 Dương Thanh Bình AUSTRALIA ĐH & TĐH
1975 Nguyễn P. Mai USA ĐẠI HỘI
1975 Lâm Liễu Ngân CANADA ĐH & TĐH
1975 Nguyễn Thị Sơn USA ĐH & TĐH
1975 Hoang Anh Phuong San Jose, USA ĐẠI HỘI
1975 Phạm Mộng Thúy USA ĐẠI HỘI
1975 Trần Dung Chi CANADA ĐẠI HỘI
1975 Trần Thùy Liên CANADA ĐẠI HỘI
1975 Nguyễn Nhật Thanh CANADA ĐẠI HỘI
1975 Trần Thúy Phương USA ĐH & TĐH
1976 Hoàng Nguyễn Thanh Thủy Houston, USA ĐH & TĐH
1976 Vũ Thị Minh Ngọc Vancouver, CANADA ĐH & TĐH
1976 Lương Thị Mỹ Ngọc Tennessee, USA ĐH & TĐH