Danh Sách Cựu Nữ Sinh Gia Long Ghi Danh Tham Dự
Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ IX
– 2019

 
NIÊN KHÓA HỌ VÀ TÊN NƠI CƯ NGỤ
1958 Lưu Thị Minh Nguyệt Houston, USA
1959 Trần Ngọc Đức FRANCE
1960 Vũ Anh Thư Virginia, USA
1960 Lâm Thị Cẩm Thu Houston, USA
1960 Bùi Thị Hạnh FRANCE
1961 Nguyễn Thị Chiêu Virginia, USA
1962 Lâm Ngọc Hằng VIỆT NAM
1963 Phạm Bạch Yến California, USA
1963 Công Huyền Tôn Nữ Mỹ Chương Houston, USA
1963 Phan Thị Thu Thủy FRANCE
1963 Lã Yến Houston, USA
1963 Nguyễn Quyên USA
1963 Nghiêm Phúc Thuần USA
1963 Phạm Thị Ngọc FRANCE
1965 Bùi Lệ Chi Virginia, USA
1965 Trần Thị Tuyết Austin, USA
1965 Nguyễn Thị Kim VIỆT NAM
1966 Nguyễn Thi Linh Houston, USA
1966 Vương Bá Diệp Virginia, USA
1967 Vũ Thị Minh Nguyệt Winnipeg, CANADA
1967 Kía Tân Colorado, USA
1967 Phan Mỹ Dung California, USA
1967 Vũ Thị Khuê Virginia, USA
1967 Nguyễn Như Sơn Ca Virginia, USA
1967 Trần Thị Thúy Liễu Dallas, USA
1967 Nguyễn Thị Huê VIỆT NAM
1967 Phạm Thị Xoàn Houston, USA
1968 Vũ Thị Ngọc Anh California, USA
1968 Nguyễn Thị Loan Houston, USA
1968 Trần Huyền Trâm USA