Danh Sách Cựu Giáo Sư Tham Dự
Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ IX – 2019

 

GS Trần Văn Thuần
GS Hoàng Ngọc Khôi
GS Dương Kim Chi
GS Trương Thị Khoa Nghi
GS Nguyễn Thanh Long
GS Huỳnh Thị Hoa
GS Vương Thị Lành
GS Nguyễn Kim Oanh
GS Nguyễn Nữ Trinh
GS Nguyễn Tuyết Anh
GS Phạm Hồng Ngọc
GS Chu Kim Long
GS Hà Dương Thị Di
GS Hoàng Thị Quỳnh Hoa
GS Nguyễn Thị Bạch Hạc
GS Đặng Thị Mỹ
GS Lê Thị Tuyết Mai
GS Hồ Đắc A Trang
GS Đỗ Thị Huê Mỹ
GS Lữ Bá Diệp
GS Nguyễn Huệ Khanh
GS Vũ Bạch Cúc
GS Bạch Thu Hà
GS Nguyễn Thị Mai
GS Phạm Thị Nhung
GS Nguyễn Lân
GS Nguyễn Thị Phương Đàn
GS Đỗ Thị Như Tuyết
GS Quách Tuyết Lan
GS Bùi Thị Nhụ
GS Thái Oanh Oanh
GS Trương Văn Minh
GS Châu Thị Ngọc Minh
GS Huỳnh Kim Loan
GS Lý Lạc Ngọc Điệp
GS Lương Thị Thanh Kiệm
GT Nguyễn Thu Nguyệt
GS Huỳnh Kim Loan