Tiền Đại Hội (ngày 29 tháng 3 năm 2019)

Thời Gian:   11:00 sáng – 3:00 trưa
Địa Điểm:  Kim Sơn Restaurant
Địa chỉ:      10603 Bellaire Blvd
Houston, TX 77072 –  USA
Điện thoại: 1- (281) 598-1777
Website: http://www.kimson.com/

 

Dự Thảo Chương Trình:

11g00 Đón mừng quan khách
11g15 Chào mừng quan khách
Lời khai mạc
Giới thiệu các hội đoàn Gia Long và các nhóm Gia Long tham dự
Các hội đoàn ứng cử giới thiệu về hội của mình
12giờ Ăn trưa , văn nghệ
13g15 Bầu chọn hội đoàn phụ trách ĐHGLTG kỳ X
Chụp hình lưu niệm với Thầy Cô, bạn cũ
15 giờ Bế mạc

 

***************************************************************************

Đại Hội (ngày 30 tháng 3 năm 2019)

Thời Gian:   16 giờ chiều – 12:00 đêm
Địa Điểm:   Royal Sonesta Houston Galleria
Địa chỉ: 2222 West Loop S, Houston, TX 77027
Điện thoại:  1- (713) 627-7600
Website: https://www.sonesta.com/us/texas/houston/royal-sonesta-houston-galleria

Dự Thảo Chương Trình:

16g Đón mừng quan khách. Chụp hình lưu niệm
17g15 Chào mừng quan khách
Nghi thức khai mạc
Giới thiệu Ban Tổ Chức
Giới thiệu các hội đoàn Gia Long Thế Giới
Giới thiệu giáo sư, trao quà lưu niệm
Trao cờ luân lưu
18g30 Dạ Tiệc
Văn nghệ
22g Dạ Vũ
24g Bế mạc

 

***************************************************************************

Hậu Đại Hội

Ban tổ chức DHGLTG kỳ 9 sẽ tổ chức một buổi picnic ngoài trời vào ngày Chủ Nhật, 31 tháng 3, năm 2019 (miễn phí) bắt đầu từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Xin gửi điện thư (email) về Ban Liên Lạc: lienlac.DHGLTG9@gmail.com để ghi danh tham dự (hạn chót ghi danh: ngày 31 tháng 10 năm 2018).

Địa điểm: George Bush Park – Pavilion 1 & Pavilion 3:
16756 Westheimer Pkwy, Houston, TX 77082